Výsledná cena sa stanovuje po dohode a osobnej konzultácii a po zhodnotení náročnosti, počtu dokladov, počtu zamestnancov a iných parametrov.

 • Vystavenie faktúry – 1,5€ 
 • Výkaz – žiadosť o finančnú podporu od štátu – 1€ 
Potrebujete si podať žiadosť o COVID prvú pomoc od štátu? Spýtajte sa nás
 • Daň z príjmu typu A – od 13 €
 • Daň z príjmu typu B ( paušálne výdavky, prenájom ) – 25 €
 • Daň z príjmu typu B ( reálne výdavky ) – od 50 €
 • Daň príjmu PO – 95 €
 • Daňové priznanie DPH ( platiteľ ) – 21 €
 • Daňové priznanie DPH ( neplatiteľ )  – 11 €
 • Daň z motorových vozidiel – 10 €

 

Účtovná položka – 0,70€ ( min. 30 € / mesiac )

(položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, položka v daňovej evidencii)

Účtovná položka – 0,80€ ( min. 60 € / mesiac )

( zápis v denníku )

 • Spracovanie mzdy zamestnanca – 12 €
 • Prihláška/odhláška zamestnanca (DÚ, SP,  ZP) – 10 €
 • Jednorázové nahranie zamestnanca do systému – 10 €
 • Ročné vyúčtovanie dane  – 10 €
 • Cestovný príkaz a vyúčtovanie – od 2 €