Vlastník webového sídla

Dominik Pastier
Malé Vozokany 36 
95182 Malé Vozokany

DIČ: 1085887825

IČO: 48067431

Aké údaje spracuvávame?

 Získavame osobné údaje na základe kontaktného formulára na stránke KONTAKT :

 

  • Vaše meno
  • Váš email

Tieto informácie uchovávame z dôvodu spätnej komunikácie s Vami. Tieto informácie nie sú poskytované tretím stranám a neslúžia na marketingové účely.  Odosielateľ informácii udeľuje súhlas so spracovaní údajov pred zaslaním dopytu pri zakliknutí na kontaktnom formuláre.

Ako dlho údaje uchovávame?

Prostredníctvom webových formulárov osobné údaje uchovávame maximálne po dĺžku 2 rokov.

Čo sú cookies ?

Súbory cookies slúžia na dočasné uchovanie technických údajov o návšteve webovej lokality.

S kým zdieľame vaše údaje

Google Analytics

Na sledovanie návštevnosti toho webového sídla používame Google Analytics. Google Analytics je analytická služby poskytovaná spoločnosťou Google LLC (“Google”). Google zbiera dáta na sledovanie návštevnosti tohto webového sídla, pomocou aplikácie Google Analytics na prípravu reportov o aktivitách na webe. Google pri zbieraní dát anonymizuje Vašu IP adresu.

Miesto spracovania dát: United States – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant. Google Analytics with anonymized IP (Google LLC).

 

Práva :

  • odosielateľ má právo na opravu zaslaných osobných údajov
  • odosielateľ má právo na vymazanie zaslaných osobných údajov
  • odosielateľ má právo na obmedzenie spracovania údajov

Tieto žiadosti o zmenu je potrebné doručiť prevádzkovateľovi na hore uvedenú adresu.

Zásady ochrany osobných údajov