PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • Vedenie účtovníctva
 • Účtovný denník
 • Pokladničná kniha
 • Pohľadávky a záväzky
 • Majetok
 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
 • Daňové priznania
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • Peňažný denník
 • Pokladničná kniha
 • Kniha pohľadávok
 • Kniha záväzkov
 • Evidencia majetku
 • Ročná uzávierka
 • Daňové priznania
MZDY A PERSONALISTIKA
 • Registrácia a evidencia zamestnancov
 • Výpočet miezd a odvodov
 • Spracovanie výplatných pások
 • Prihlášky a odhlášky do poisťovní
 • Vypracovanie ročného zúčtovania
DAŇOVÉ PRIZNANIA
 • Daň z príjmov FO - A/B
 • Daňové priznanie DPH
 • Kontrolný výkaz DPH
 • Súhrnný výkaz DPH
 • Daň z motorových vozidiel
 • Daňová evidencia

Zjednodušíme Vám podnikanie

 • Doklady Vám roztriedime a skontrolujeme
 • Komunikácia vie prebehnúť aj online
 • Pre doklady prídeme k Vám (ZM,NR,LV) po dohode
 • Stáli legislatívny prehľad
 • Elektronická úschovňa dokladov
 • Pomôžeme s potvrdeniami pre banky